Ansatte

BREVIK & BAMBLE TRAFIKKSKOLE AS

Om Brevik & Bamble Trafikkskole AS


Skolens historie:
Brevik & Bamble Trafikkskole AS holder til i Storgt.13 i Brevik.
Trafikkskolen ble startet i 1973 og het den gang Brevik Trafikkskole.
Den ble startet av Ole Peder Sørensen. Han var faglig leder fram til 2008 da
nåværende faglig leder Tom H. Johnsen overtok.
Leder av kontoret er Bjørg Stifoss Johnsen.
Skolen har i dag 4 blide, erfarne og dyktige lærere og en dyktig kontordame.
Skolen har gjennom årene opparbeidet et meget godt renomme og er kjent for god kvalitet i undervisningen.
Skolen har siden 1989 hatt et eget opplegg for foreldre- samarbeid, (Trekantsamarbeid) og svært mange foreldre har deltatt på våre informasjonsmøter om privat øvelseskjøring og påsitt i kjøretimer

Førerkortklasser:
Brevik & Bamble Trafikkskole AS tilbyr opplæring for person/varebil (klasse B), bil og tilhenger (klasse BE og B kode 96), tung og lett motorsykkel (klasse A, A1 og A2). Vi har Trafikalt grunnkurs, Førstehjelpskurs, Mørkedemonstrasjon, bedriftskurs, vurderingstimer og oppfriskningskurs.

Møtesteder for kjøretimer:
Skolens lærere møter elevene ved de videregående skolene i Bamble og Porsgrunn. Kjøring til og fra møtested går ikke av elevens undervisningstid.

Kvalitetspolitikk:
Brevik & Bamble Trafikkskole AS ble i 2003 som den første – og hittil eneste skolen i Telemark – kvalitetssikret etter NTSF’s bransjestandard NS-ISO 19011.
Brevik & Bamble Trafikkskole AS har vært medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund ATL – Norges Trafikkskoleforbund NTSF siden 1978. Skolen er gjennom sitt medlemskap forpliktet til å følge NTSF’s vedtekter – herunder også bransje og yrkesetiske regler.
Brevik & Bamble Trafikkskole følger de til enhver tid gjeldende læreplaner som er gitt av Vegdirektoratet.
Vi gir individuell opplæring tilpasset moderne undervisningsprinsipper.

Hovedmål :
Hovedmålet for opplæringen er at eleven etter gjennomført trafikkopplæring Skal ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:
- er trafikksikker
- gir god samhandling
- fører til god trafikkavvikling
- tar hensyn til helse, miljø og andres behov
- er i samsvar med gjeldende regelverk

For å kontrollere at opplæringsmålet er nådd vil eleven etter fullført opplæring gjennomføre en kjøretest som blir vurdert etter de samme kriterier som førerprøven.
Lærerens vurdering er å betrakte som veiledende og det er eleven som bestemmer om han ønsker å fremstille seg til førerprøven. Dette kvalitetssikkrer opplæringen og har resultert i lav strykprosent ved førerprøven.

Trekant samarbeid (Elev, skole og hjem):
Brevik & Bamble Trafikkskole AS ønsker at foreldrene skal ta del i opplæringen ved at det øves hjemme. For at det skal bli best mulig samsvar mellom det som øves hjemme og på trafikkskolen inviterer vi foreldrene til å være med på info kveld på trafikalt grunnkurs og i kjøretimer. Slik foreldreveiledning er selvsagt frivillig og medfører ingen ekstra kostnad.
Vår erfaring er at et godt strukturert samarbeid mellom elev, foreldre og kjøreskole gir best læringsresultat.
Det er også viktig å starte tidlig slik at en kan planlegge og unngå for mye fravær i skolen.

Tilleggskurs for private og bedrifter:
I tillegg kan vi gi kurs i eco-driving, oppfrisknings kurs, lastesikringskurs og HMS kurs i sikker bilkjøring rettet mot bedriftsmarkedet.
Vi kan gi oppfrisknings kurs og veileder frem mot vurderingsprøver som er rekvirert fra lege etter sykdom.

Bjørg Johnsen

Bjørg Johnsen
Kontoransvarlig

35 57 01 47

bjorgsj@online.no

Christian Stange

Christian Stange
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, TG

47 83 35 52

kickan_1982@yahoo.com

Frank Bråthen

Frank Bråthen
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, BAut, TG, BE, B96, AM146

97 05 80 13

frankbra@online.no

Sven Helge Sollid

Sven Helge Sollid
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, BAut, TG, BE, B96, A, A1, A2, Annet

91 30 04 79

svenn.helge.sollid@sf-nett.no

Tom H Johnsen

Tom H Johnsen
Faglig leder / Trafikklærer

Underviser i klasse
B, BAut, TG, BE, B96, Drosje, Annet

90 50 43 90

tom@bbts.no

Kommende kurs

Lastsikringskurs (Personbil med tilhenger (BE))

5. august / BREVIK / 1 400,00

Grunnkurs Kl. A1 (Motorsykkel (A1))

13. august / Brevik / 1 650,00

Grunnkurs (Motorsykkel (A2))

13. august / Brevik / 1 650,00

Grunnkurs (Motorsykkel (A))

13. august / Brevik / 1 650,00

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Brevik & Bamble Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

Les mer